Lợi tức văn phòng cho thuê Việt Nam hấp dẫn nhất toàn cầu

Lần thứ 2 trong năm 2017, Hà Nội và TP HCM dẫn đầu nhóm những thành phố có lợi tức văn phòng cho thuê lý tưởng nhất toàn cầu.  Năm 2018 là thời điểm của bất động sản vùng ven Bất động sản năm 2017 sẽ đi vào suy...
Các bài viết khác...