TP.HCM có 38.583 căn nhà đủ điều kiện huy động vốn từ đầu năm

TP.HCM: Gần 40.000 căn nhà được phép bán ra thị trường

Trong 11 tháng đầu năm 2017, TP.HCM đã xác nhận đủ điều kiện để huy động vốn sản phẩm hình thành trong tương lai của 80 dự án, với tổng số 38.583 căn nhà. Lợi tức văn phòng cho thuê hấp dẫn nhất toàn cầu Năm 2018 là thời...

Lợi tức văn phòng cho thuê Việt Nam hấp dẫn nhất toàn cầu

Lần thứ 2 trong năm 2017, Hà Nội và TP HCM dẫn đầu nhóm những thành phố có lợi tức văn phòng cho thuê lý tưởng nhất toàn cầu.  Năm 2018 là thời điểm của bất động sản vùng ven Bất động sản năm 2017 sẽ đi vào suy...
Các bài viết khác...