Chánh án xử thiên vị vì quá liêm khiết

3
chanh-an-xu-thien-vi-vi-qua-liem-khiet

Một người đàn ông bàn với luật sư của mình nên biếu quà gì cho chánh án sắp xử vụ kiện.

chanh-an-xu-thien-vi-vi-qua-liem-khietLuật sư liền khuyên anh ta không nên làm vậy bởi vụ chánh án đó rất liêm khiết, đi cửa sau chỉ làm ông ta thành kiến hơn mà thôi.

Trong ngày xử kiện, luật sư nhận thấy rằng vị chánh án đã thiên vị cho khách hàng của mình và cuối cùng phán xử cho anh ta chiến thắng. Trên đường ra về, người đàn ông nói với luật sư rằng anh ta đã gửi cho chánh án một món quà rất giá trị.

– Vị chánh án vốn rất liêm khiết! Tại sao lại xử thiên vị cho anh được? – luật sư ngạc nhiên.

Người đàn ông mỉm cười:

– À tôi ghi nhớ lời khuyên của ông nên đã lấy tên của đối thủ gửi quà cho ngài chánh án.

Chánh án xử thiên vị vì quá liêm khiết
Rate this post