Chi gần 21 tỉ đồng cho gần 200 người nghỉ việc

12
Đến năm 2021, Sở Giáo dục Thanh Hóa sẽ tinh giản 656 người

Để tinh giản bộ máy biên chế cồng kềnh, trong đợt 1 của năm 2018, Thanh Hóa đã chi gần 21 tỉ đồng cho gần 200 người nghỉ việc.

Ngày 5/1, bà Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký Quyết định phê duyệt số lượng và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ (đợt 1) cho 186 người nghỉ việc.

Đến năm 2021, Sở Giáo dục Thanh Hóa sẽ tinh giản 656 người
Đến năm 2021, Sở Giáo dục Thanh Hóa sẽ tinh giản 656 người

Cụ thể, khối hành chính 57 người (cấp tỉnh 4 người, cấp huyện 9 người, cấp xã phường 44 người); khối sự nghiệp công lập trong biên chế được nhà nước đảm bảo kinh phí 124 người (cấp tỉnh 32 người, cấp huyện 92 người); khối đảng, đoàn thể 5 người.

Trong số này, về hưu có 172 người, thôi việc ngay 14 người. Dự toán kinh phí cho 186 người nghỉ việc Thanh Hóa sẽ chi gần 21 tỉ đồng. Nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước đảm bảo từ nguồn cải cách tiền lương trong dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2017 và nguồn kinh phí thường xuyên của đơn vị sự nghiệp công lập.

Trước đó, vào ngày 1/11/2017, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký Quyết định số 4162/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tinh giản biên chế đến năm 2021 của các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.

Theo Quyết định này, Thanh Hóa đang có hơn 64.661 CC-VV (CC 4.370 người; VC 60.291 người). Theo kế hoạch thì đến năm 2021 Thanh Hóa sẽ tinh giản biên chế khoảng 11%, tương đương sẽ có hơn 7.000 CC-VC được bố trí cho nghỉ việc.

Cụ thể, tại các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh hiện có số người làm việc trong năm 2015 và 2016 là 19.008 người, đến năm 2021 sẽ tinh giản 1.919 người. Đứng đầu về số lượng tinh giản biên chế đến năm 2021 là Sở Y tế 773 người, Sở Giáo dục và Đào tạo 656 người, Sở Nông nghiệp và PTNT 119 người…

Tại UBND các huyện, thị xã, thành phố, số biên chế được giao 2015 và 2016 là 45.653 người, đến năm 2021 sẽ tinh giản 5.213 CC-VC. Theo danh sách thì UBND TP Thanh Hóa tinh giản 348 người, Thọ Xuân 346 người, Tĩnh Gia 336 người, Triệu Sơn 322, Nga Sơn 253 người, Hoằng Hóa 262 người, Thạch Thành 270 người…

Để cụ thể hóa vấn đề trên, trong năm 2017 Thanh Hóa đã chi 55,2 tỉ đồng cho 2 đợt tinh giản biên chế đối với 457 người.

Chi gần 21 tỉ đồng cho gần 200 người nghỉ việc
5 (100%) 1 vote