Từ năm 2018 sẽ đề nghị kiểm toán thu chi BHXH, BHYT

1

Chính phủ sẽ đề nghị Kiểm toán Nhà nước đưa nội dung quản lý thu chi BHXH, BHYT vào chương trình kiểm toán thường xuyên từ năm 2018 để giám sát, khắc phục tình trạng trốn đóng, trục lợi BHXH.

Tại buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội (BHXH) VN ngày 4/1, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá trong năm 2017 BHXH đã đổi mới phương thức hoạt động, cải cách thủ tục hành chính cắt giảm từ 32 thủ tục hành chính còn 28 thủ tục; đã cung cấp 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Mức độ hài lòng của người dân tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) tăng lên.

Tuy nhiên, theo Phó thủ tướng, diện bao phủ BHXH còn rất thấp, chưa đạt yêu cầu đặt ra. Sau 10 năm triển khai, đến nay chỉ có 300.000 người tham gia, so với dân số 92,6 triệu. Tình trạng trốn đóng, trục lợi, gian lận BHXH, BHYT làm cho quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng.

Trong năm 2018, Chính phủ sẽ đề nghị Kiểm toán Nhà nước đưa nội dung quản lý thu chi BHXH, BHYT vào chương trình kiểm toán thường xuyên từ năm 2018 để giám sát.

Cũng trong buổi làm việc với BHXHVN, mặc dù đánh giá BHXH Việt Nam đã hoàn thành toàn diện và vượt mức tất cả các chỉ tiêu mà Chính phủ giao, nhưng Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng vẫn còn rất nhiều khó khăn để thực hiện thành công Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và các nhiệm vụ mà Chính phủ giao trong thời gian tới là 50% số lao động trong độ tuổi lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia BHTN.

Phó Thủ tướng chỉ ra những khó khăn mà ngành cần phải tập trung thực hiện, tạo ra chuyển biến căn bản trong năm 2018 là khắc phục tình trạng trốn đóng, trục lợi BHXH vẫn còn rất lớn.

bhxh dspl

“Nhìn qua số liệu tại Trung tâm Điều hành hệ thống CNTT thì thấy rõ gian lận, trục lợi BHYT hầu như tỉnh nào cũng có, cơ sở KCB nào cũng có, mà đây đều là tiền đóng góp của dân. Hành vi trục lợi BHXH, BHYT này là tham nhũng. Phải khẳng định như vậy”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ rõ.

Phó Thủ tướng cho rằng: “Nguyên nhân của trục lợi, gian lận BHXH, BHYT là xử phạt chưa nghiêm, chưa công khai. Ai để cho 1 người trong 1 năm đi khám bệnh BHYT tới 273 lần được? Người đó và cơ sở KCB tiếp tay cho việc đấy như thế nào thì phải đặt ra. Rồi trục lợi BHXH, BHYT ở chỗ thu tiền rồi mà không chịu nộp hay ‘ôm của’ bỏ trốn. Đã ai bị kỷ luật vì để xảy ra việc này chưa? Phải làm nghiêm, công khai, minh bạch lên để cả xã hội giám sát”.

Trước mắt, Phó Thủ tướng giao BHXH Việt Nam sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự toán thu chi BHXH, BHYT của năm 2018 tới từng địa phương để có căn cứ pháp lý thực hiện; tiếp tục thực hiện đấu thầu thuốc thuộc danh mục chi trả của BHYT, cùng với việc đấu thầu thuốc của Bộ Y tế để kéo giá thuốc năm 2018 giảm từ 10-15% so với hiện nay; đa dạng hoá danh mục đầu tư và cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ BHXH với phương châm an toàn, hiệu quả.

Từ năm 2018 sẽ đề nghị kiểm toán thu chi BHXH, BHYT
Rate this post