Xây dựng niềm tin cách mạng trong thanh niên

6
Quang cảnh tọa đàm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" và con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới

Chiều 8-2, Trung ương Đoàn và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức toạ đàm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và con đường cách mạng của thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Hà Nội).

Tọa đàm nhân kỷ niệm 170 năm ngày ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (ngày 24-2-1848 – 24-2-2018).

Quang cảnh tọa đàm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" và con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới
Quang cảnh tọa đàm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” và con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới

Tại toạ đàm, các chuyên gia, nhà khoa học đã trình bày tham luận về bối cảnh, giá trị và ý nghĩa thời đại của tác phẩm; khẳng định sức sống tư tưởng của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của nước ta hiện nay.
Tọa đàm thu hút nhiều tham luận, ý kiến của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và trí thức trẻ, chỉ ra thực trạng công tác giáo dục của Đoàn và giải pháp nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức giáo dục lý luận chính trị, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có tác phẩm “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản”.

TS. Trần Bách Hiếu, Bí thư Đoàn thanh niên Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQG Hà Nội), cho rằng cần phải củng cố, bổ sung, xây dựng niềm tin chắc chắn càng sớm càng tốt giữa thế hệ cha anh với thế hệ trẻ.

Thạc sỹ Trần Thị Tuyết góp ý nhiệm vụ của thanh niên hiện nay là phải nghiên cứu sâu và cụ thể hoá hơn nữa các nguyên lý chung của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, vận dụng và phát triển một cách sáng tạo triết học Mác trong điều kiện lịch sử cụ thể hiện nay.

Bên cạnh đó, có ý kiến góp ý cần đẩy mạnh vai trò Đoàn trong giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên hiện nay. Đoàn phải là trung tâm trong việc xây dựng mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội để hỗ trợ thanh niên trong việc xây đắp niềm tin và hoài bão.

Kết luận tọa đàm, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn khẳng định tọa đàm đã trao đổi thông tin lý luận và kinh nghiệm thực tiễn giúp các cấp bộ Đoàn và thế hệ trẻ ngày nay nhận thức đúng về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, hiểu rõ vai trò lãnh đạo của Đảng.

“Cần phải củng cố, bổ sung, xây dựng niềm tin cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, để con đường cách mạng của thanh niên Việt Nam hiện nay thực sự vững chắc “, anh Nguyễn Ngọc Lương nói.

Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là giáo dục thanh niên có lý tưởng cách mạng, có niềm tin và kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Xây dựng niềm tin cách mạng trong thanh niên
5 (100%) 1 vote